Home > Over ons

Over ons

HRM Mobility is een adviesbureau met zeer veel ervaring. Wij richten ons op praktische oplossingen, die passen bij de organisatie. Daarbij onderschrijven wij de visie dat bij het optimaliseren van de effectiviteit van de organisatie een optimale inzetbaarheid van medewerkers vereist is. Van belang hierbij is het maximaliseren van de acceptatie van medewerkers en de kwaliteit van werken.

Kwaliteit staat bij HRM Mobility dan ook hoog in het vaandel. Wij hebben de volgende kwaliteitswaarborgen ingezet:

1. HRM Mobility is via haar consultants lid van Noloc (www.noloc.nl) en NVP (www.nvp-plaza.nl). Wij houden ons aan de voorgeschreven gedragscodes en kwaliteitskenmerken vanuit deze verenigingen.

2. Alle psychologen zijn NIP-geregistreerd en werken volgens de richtlijnen zoals voorgeschreven door het Nederlands Instituut voor Psychologen (www.psynip.nl).

3. HRM Mobility hanteert een privacy reglement en een klachtenreglement.

4. Producten van HRM Mobility zijn voor een deel gestandaardiseerd en geprotocolleerd.

5. Product- en procesbeschrijvingen worden per product vastgelegd in het kwaliteitshandboek. De beschrijvingen zijn het resultaat van productontwikkeling en dienen dus zowel als bouwsteen voor de opleiding van de eigen professionals als voor de administratieve procesondersteuning en de hiervan afgeleide voortgangsbewaking.

6. Voor de verschillende producten is er binnen de organisatie een duidelijke eindverantwoordelijke die toeziet op de borging van de kwaliteit van de dienstverlening.

7. Alle voor HRM Mobility werkzame consultants hebben deelgenomen aan interne opleidingen. Pas na gebleken geschiktheid werken de consultants onder hun eigen verantwoordelijkheid.

8. HRM Mobility organiseert minimaal twee keer per jaar intervisie- en bijscholingsbijeenkomsten voor haar consultants.