Home > Privacy

Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens
Om voor (ex) werknemer/sollicitant een passende werkgever te vinden, is het invoeren van persoonlijke gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden vergeleken met de functie-eisen die werkgevers stellen. HRM Mobility BV zet zich in om de persoonlijke gegevens op betrouwbare en veilige manier te gebruiken en op te slaan. HRM Mobility BV houdt zich daarbij aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van Persoonsregistratie.

Doel HRM Mobility BV
HRM Mobility BV heeft zich ten doel gesteld om werkzoekenden en werkgevers met elkaar te matchen. Op het moment dat u uzelf aanmeldt bij HRM Mobility BV als werkzoekende of werkgever, worden uw gegevens in de database van HRM Mobility BV opgeslagen. Met de aanmelding geeft u toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens voor de hieronder aangegeven doelen, volgens de hier vermelde regels. Wij gaan ervan uit dat u, alvorens u aan te melden, kennis hebt genomen van de door HRM Mobility BV gehanteerde privacyregels.

Voor werkzoekenden geldt dat op basis van de ingevulde gegevens zo nauwkeurig mogelijk wordt gezocht naar passende banen (het zogenaamde matchen). Hierbij geldt: hoe meer informatie u over uzelf hebt opgegeven, hoe nauwkeuriger het resultaat van het zoeken.
Voor werkgevers geldt dat op basis van de door u verstrekte informatie zo nauwkeurig mogelijk naar passend personeel wordt gezocht.

Gebruikte gegevens
Naast de gegevens die u zelf in uw cv opgeeft, wordt automatisch informatie opgenomen over uw internetadres en de door u gebruikte browser (het programma waarmee u internet binnengaat). Een en ander om de website goed te laten werken op de door u gebruikte computer.
Verder is HRM Mobility BV geïnteresseerd in algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze site. Hoeveel bezoekers krijgen we bijvoorbeeld per maand? Wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren? Vanuit welke regio’s wordt onze site bezocht? Voor welke pagina’s is de meeste belangstelling? Ook uw gebruik van de website nemen we daarin mee.
HRM Mobility BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van uw informatie als werkzoekende
Nadat u zich in de vacature / cv databank van HRM Mobility BV heeft ingeschreven, geeft u toestemming om uw gegevens door HRM Mobility BV aan derde partijen te mogen verstrekken.

Cookies
HRM Mobility BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf geplaatst worden door de browser. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen dat u de site al eerder hebt bezocht. U hoeft dan bepaalde informatie (bijv. gebruikersnaam en voorkeurinstellingen) niet opnieuw op te geven. Dat vergemakkelijkt uw gebruik van de site HRM Mobility BV.
Wanneer u dat wilt, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser; raadpleeg hiervoor de handleiding van de door u gebruikte browser.

Partners/Derden
HRM Mobility BV kan niet garanderen dat eventuele partners of derden die op de website van HRM Mobility BV worden genoemd en waar links naartoe zijn opgenomen, zich ook aan de privacywetgeving zullen houden. Dit dient u zelf te verifiëren. Uiteraard geven wij uw gegevens nooit door zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Vragen
Stel uw vraag of vragen via onze contactpagina.